Verhuurvoorwaarden

Huishoudelijke regels

 • U kunt het gebouw betrekken vanaf 09.00 uur (buiten de schoolvakanties op maandag vanaf 11.00 uur i.v.m. de schoonmaak) op de eerste dag van de huurperiode en dient het op de laatste dag voor 17.00 uur te hebben verlaten.

 • In juli en augustus is het gebouw, bij gebruik vanaf zaterdag, beschikbaar vanaf 13.00 uur.

 • In juli en augustus is het gebouw, bij gebruik tot en met zaterdag, beschikbaar tot 12.00 uur.

 • De volgende lokalen worden ter beschikking gesteld: Entree met twee toiletruimtes met elk drie wc’s, een douche en een wastrog, een mindervaliden toilet (inclusief douche en wastafel), gemeenschappelijke ruimte, twee lokalen (6x8m in juli en augustus is dit één lokaal van 12x8m), een keuken en twee lokalen (4,5x8m) op de 1e verdieping. Tevens is op de eerste verdieping het extra lokaal te vinden.

 • Het Houten Hes is per auto uitsluitend te bereiken via de Hessenweg(zie routebeschrijving)

 • Er wordt geen keukeninventaris (pannen, bestek e.d.) mee verhuurd!

 • Het is niet toegestaan gebruik te maken van frituurpan en/of friteuse.

 • Bij het gebruik is inbegrepen het gebruik van de inventaris en buitenmeubilair. Telefoon is niet aanwezig!

 • Het omheinde terrein direct om het gebouw heen kan volledig worden gebruikt, met uitzondering van de bijgebouwen.

 • I.v.m. de veiligheidsvoorschriften laat onze vergunning verhuur aan maximaal 60 personen toe. Dit is dus ook het toegestane aantal dat in het gebouw mag overnachten.

 • Het is verboden geluidsversterkende apparatuur buiten het  gebouw te gebruiken.

 • Het is verboden binnen een rookmachine te gebruiken.

 • Auto’s mogen alleen op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen geparkeerd worden; dus niet binnen de poort. Brandweer, ambulance of politie moeten te allen tijde vrije toegang hebben tot aan het gebouw.

 • De gebruiker dient aan het einde van de huurperiode het gebouw en terrein rond het gebouw op te ruimen, te reinigen en de inventaris ordelijk terug te zetten en het gebouw in goede staat op te leveren.

 • De binneninventaris mag niet buiten gebruikt worden.

 • Het is niet toegestaan om etensresten door de afvoeren van het aanrecht te spoelen, of om maandverband, luiers, enz. door de toiletten te spoelen. De kosten voor het opheffen van verstoppingen, die tijdens uw verblijf optreden, zijn geheel voor uw rekening. 

 • Voor het maken van een kampvuur kunt u terecht in de kampvuurkuil naast het clubhuis.

 • Ieder kampvuur moet op de dag zelf gemeld worden bij de regionale brandweer, telefoon 026-3555555. In perioden van brandgevaar is het mogelijk dat u geen toestemming krijgt. Het is overigens ten strengste verboden vuur te maken in het bos. Dit geldt ook voor zogenaamde vuurkorven.

 • Het is niet toegestaan pionierhout van Scouting Lunteren te gebruiken.
    
 • Alle kosten voortvloeiend uit beschadiging van de gebouwen, inboedel, begroeiing, e.d. veroorzaakt door de huurder zullen door de huurder vergoed worden.

 • Verhuurder en bestuursleden houden tijdens een verhuurperiode ten aller tijde toegang tot het gebouw.

 • De verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit ondeugdelijk gebruik van het verhuurde.

 • In geval Het Houten Hes voor de gereserveerde periode niet beschikbaar is wegens overmacht onzerzijds (bijv. door brand of door afsluiting van de bossen) krijgt u de betaalde gelden vergoed maar kunt u verder geen aanspraken maken.

 • Het Houten Hes staat in het Luntersche Buurtbosch. Ga op voorzichtige en respectvolle manier om met de omringende natuur. Leg dit uit aan de hele groep. Na u willen wij en anderen er ook weer van genieten.

 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Beheerstichting Scouting Lunteren.

Wij wensen U een prettig verblijf in Lunteren toe!